Wat is perfectionisme?

perfectionisme

Wat is perfectionisme?

Iemand die perfectionistisch ingesteld is, streeft ernaar de dingen steeds perfect te doen. Men mag geen fouten maken of men wilt dat zaken helemaal verlopen zoals men ze van te voren bedacht heeft.

Op zich is een beetje een perfectionistische aanleg gezond. Je zet je in, zet door, werkt nauwkeurig, let op details en bent goed georganiseerd…. Als je iets doet, doe je het goed.

Perfectionisme wordt pas ongezond wanneer het je belet zaken te ondernemen.

Oorzaken perfectionisme

Ongezond perfectionisme ontstaat vanuit gedachten over jezelf of over een situatie. Het komt voort vanuit angst om niet te voldoen aan bepaalde verwachtingen die je van jezelf hebt of waarvan je denkt dat anderen ze voor jou hebben.

Je bent bang fouten te maken of dat zaken anders gaan lopen dan je wenst zodat je controle verliest. Hierdoor word je geremd dingen te ondernemen en doe je niets meer. Je gaat twijfelen, wordt onzeker en verliest zelfvertrouwen. Wanneer je dan toch iets moet doen bv voor je werk of thuis, ervaar je vaak gevoelens van stress of raak je in paniek.

Dit ontstaat vanuit de angst om taken niet goed genoeg te doen of om niet goed genoeg te zijn. Doordat je vanuit angst gaat handelen gebeurt het wel eens dat dingen ‘mislukken’ of beter: anders lopen dan je vooropgesteld had. Hierdoor wordt de twijfel en angst groter en kom je langzaam in een vicieuze cirkel terecht.

Perfectionisme gevolgen

Perfectionisme wordt een probleem als het je belemmert of verlamd in je denken of doen.

Vanuit de angst fouten te maken of niet aan bepaalde verwachtingen te kunnen voldoen, komt het voor dat mensen met perfectionisme situaties gaan vermijden of uitstellen. Men is erg zelfkritisch en laat zijn eigenwaarde afhangen van prestaties. De lat wordt hoog gelegd voor zichzelf en soms ook voor anderen.

Wanneer men last heeft van ongezond perfectionisme sluit men niet meer aan bij wie men in zijn ware kern is. Daarnaast vraagt het ‘perfect’ willen zijn erg veel energie en haalt men er weinig energie uit. Hierdoor kan het gebeuren dat men ongelukkig wordt, een burn out krijgt of in erger geval: een depressie. Ook loopt men soms kansen mis bv diploma, promotie, een fijne ervaring…

Perfectionisme behandeling

Bij het overwinnen van perfectionisme is het belangrijk te leren anders met fouten om te gaan. Fouten zijn onderdeel van het leven. Zonder het maken van fouten kan je niet groeien. De hersenen houden van fouten , zodat je kunt leren en verder ontwikkelen.

Hoe verloopt coaching bij perfectionisme?

Bij perfectionisme speelt het probleem zich vooral af op vlak van je gedachten. Je streeft naar perfectie. Omdat dit onmogelijk is, vertalen deze gedachten zich in allerlei negatieve gevoelens en/of uitstel- of vermijdingsgedrag. 

Hier gaan we eerst je probleem verkennen en uitzoeken welke gedachten meer helpend kunnen zijn binnen deze vraagstelling. Via een flinke dosis psycho-educatie ontdek je meer over hoe de hersenen werken en wat het voordeel is van fouten maken. We gaan op zoek naar waar jouw ‘goed genoeg lat ligt’ en hoe je deze kunt hanteren. Daarnaast werken we, via zelfonderzoek, naar meer zelfvertrouwen en zelfinzicht. Hierdoor kun je beetje bij beetje meer en meer uit je comfortzone treden.