Virtual Reality Therapie (VRET) bij het overwinnen van angst

Virtual Reality therapie

Via Virtual Reality Therapy (VRET) kunnen we op een aangename manier werken aan het verminderen van gevoelens van angst of paniek in specifieke situaties.

Wanneer je hinder ondervindt van:

 • Rijangst
 • Hoogtevrees
 • Angst voor het nemen van de lift
 • Angst bij de tandarts
 • Angst voor spinnen
 • Angst voor katten
 • Angst voor honden
 • Angst voor bloedafname bij de dokter
 • Angst in de winkel
 • Angst op drukke plaatsen (agorafobie)
 • Angst voor het nemen van de bus, trein of tram
 • Vliegangst
 • Smetvrees
 • .

Kunnen we via Virtual Reality werken naar rust wanneer je geconfronteerd wordt met deze situatie.

Bekijk het overzicht trainingen om te zien hoe en waar deze techniek wordt toegepast.

Wat is Virtual Reality?

Virtual Reality laat ons toe om als het ware in een andere werkelijkheid te stappen. Je wordt ondergedompeld in een beleving die je driedimensionaal of over 360° kunt bekijken. Deze omgeving kan gemaakt zijn via een 3D programma (virtuele omgeving). Of het kan ook zijn dat ze gefilmd is met een 360° camera (werkelijke beleving). Om in een omgeving in te stappen wordt gebruik gemaakt van de Virtual Reality bril. Wanneer je daar bent, kan je overal om je heen kijken. Boven, onder, links, rechts, voor en achter. De gehele omgeving komt volledig in beeld. Hierdoor voelt deze beleving net echt. Toch blijft in sommige gevallen enig inlevingsvermogen nodig om je helemaal met deze beleving te verbinden.

Wanneer maakt Yoeka gebruik van Virtual Reality?

Of en wanneer de Virtual Reality bril gebruikt wordt, is afhankelijk van de vraag en het traject dat doorlopen wordt. In sommige gevallen is het niet nodig om gebruik te maken van deze techniek omdat er voldoende vertrouwen en stevigheid is opgebouwd via andere technieken. Wanneer er nog gevoelens van twijfel of onzekerheid aanwezig zijn na het doorlopen van een basis traject, kan dit via de Virtual Reality techniek verder weggewerkt worden. Zo kan je met nog meer vertrouwen in het echte leven gaan oefenen.

Bij vragen die betrekking hebben op spreekangst, of andere angsten die te maken hebben met sociale interacties, kan men via Virtual Reality oefenen om hier meer rust in te vinden. Een zekere mate van inleving is hierbij zeker nodig om een gewenst resultaat te bereiken.

Wanneer we gebruik maken van de Virtual Reality techniek heb je al een aantal gesprekken doorlopen zodat de grootste gevoelens van angst of paniek reeds tot rust zijn gekomen. Om nog steviger in je schoenen te staan, meer zelfverzekerd te zijn en onzekerheden of twijfels weg te nemen, kan er verder gewerkt worden via de Virtual Reality techniek.

Hoe werkt Virtual Reality?

Virtual Reality exposure

Voor Virtual Reality therapie wordt gebruik gemaakt van een Virtual Reality bril. Via de bril bekijk je een door de coach geselecteerde video. De video heeft meestal een bepaalde opbouw van beelden. 

Hierbij wordt er stap voor stap een opbouw gemaakt in de intensiteit van gevoelens. Je hebt op elk ogenblik controle om de beelden te stoppen. Dit door op een knop op de afstandsbediening te drukken of de bril voorzichtig af te zetten of je ogen te sluiten. Ook blijf je altijd in de mogelijkheid om contact te hebben met de coach daar deze steeds nabij is tijdens de ervaring.

Virtual Reality therapie kan een intense beleving zijn voor de hersenen. Dit maakt dat het binnen een afgebakende tijdsduur wordt ingezet binnen één sessie. Deze tijdsduur is afhankelijk van hoe intens de reactie is op de blootstelling aan de beelden. We bekijken steeds samen hoe ver we hier in gaan.

Hoe zien de beelden er uit via een Virtual Reality bril?

Bij Virtual Reality  therapie wordt gebruik gemaakt van drie soorten beeldmateriaal. 

Om te beginnen wordt er vaak gewerkt met foto’s of tekeningen. Zo kan je wennen aan het beeld, de bril en de gewaarwording in je lichaam. 

Vervolgens worden video’s getoond welke je op afstand kunt bekijken. Deze ervaring is ongeveer gelijk als wanneer je in de bioscoop naar een film kijkt. Je bekijkt de video op groot scherm welk voor je wordt geprojecteerd. 

Wanneer het oké is om een stap verder te gaan, kan er gebruik gemaakt worden van een 360° beleving. Hierbij stap je als het ware in de omgeving. Het kan zijn dat jij je in een landschap bevindt op grote hoogte, spinnen in 3D ziet kruipen, je in een lift stapt, op de bus zit… Tijdens deze beleving kan je 360° in het rond kijken zodat het lijkt dat je werkelijk aanwezig bent op deze plaats.

Op deze manier kan je stapsgewijs wennen aan de bril en de gewaarwordingen in je lichaam. Wanneer bepaalde beelden gevoelens van angst of paniek opwekken, worden deze weggewerkt totdat het lukt om in rust naar een welbepaald beeld te kijken.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van Virtual Reality

Een groot voordeel is dat je in een veilige omgeving kunt oefenen met het onder controle krijgen van gevoelens van angst in bepaalde situaties. Je bouwt vertrouwen op en ontdekt welke situaties reeds lukken en welke nog moeilijk zijn. Zo kan je stapsgewijs, op een veilige manier, verder groeien naar het bereiken van jouw doel. Je leert wat je helpt om rust te vinden in een welbepaalde situatie. Dit vergemakkelijkt de stap naar oefenen in het echte leven.

Wanneer de gevoelens even te intens of overweldigend worden, kan je het beeld stoppen of de bril afzetten. Daarnaast word je tijdens het oefenen steeds gemonitord door de coach zodat deze extra handvatten kan aanreiken wanneer nodig.

Doordat je meer rust en vertrouwen hebt in een specifieke situatie, wordt je wereld opnieuw verruimd en is het mogelijk bepaalde uitdagingen aan te gaan zodat je ze niet meer hoeft te vermijden.

Virtual Reality is toegankelijk, snel en effectief, makkelijk in gebruik en toepasbaar bij alle leeftijden.

Wat zijn nadelen van het gebruik van Virtual Reality

Voor het gebruik van Virtual Reality therapie is enig inlevingsvermogen van de coachee noodzakelijk voor het bereiken van een optimaal resultaat. In sommige gevallen word je geconfronteerd met een 3D of ook wel virtuele omgeving genoemd. Hier wordt gebruik gemaakt van computer geanimeerde modellen waar je mee in contact gebracht wordt. Het toelaten van de beleving en jezelf erin onderdompelen is nodig om een goed resultaat te kunnen bereiken.

Al is reeds in verschillende studies bewezen dat Virtual Reality een positieve bijdrage kan leveren binnen therapie, staat het gebruik ervan nog in de kinderschoenen. Dit maakt dat er nog veel mogelijkheden zijn naar onderzoek en verdere ontwikkeling.