Zelfvertrouwen kinderen

zelfvertrouwen kind

Kind met laag zelfbeeld

Zelfvertrouwen is de mogelijkheid om zichzelf te kunnen waarderen, respecteren en op een positieve manier naar zichzelf te kunnen kijken. Om ons goed te voelen is zelfvertrouwen iets wat we allemaal nodig hebben.

Het kan gebeuren dat we door omstandigheden twijfelen aan onszelf en zo ons zelfbeeld of zelfvertrouwen negatief beïnvloedt wordt.

Coaching naar zelfvertrouwen kinderen

Binnen het werken naar meer zelfvertrouwen gaan we eerst op zoek naar wat meer zelfvertrouwen betekent voor het kind. Waar loopt het tegenaan? In welke situaties heeft het wel veel zelfvertrouwen en waar niet. Indien het kind over het algemeen onzeker is, wordt er gekeken naar wat het kind nog kan leren om zijn vertrouwen te versterken. Dit kan dan bv gaan over het geven en ontvangen van complimenten, trots leren zijn op jezelf, trots leren zijn op anderen…

Daarnaast gaan we onderzoeken hoe het kind anders over situaties kan denken, wat hij anders kan doen om zo zijn kijk en gevoel op gebeurtenissen positief te beïnvloeden…