Verlegen kind

verlegen kind

Verlegenheid bij kinderen

Sommige kinderen kunnen erg verlegen zijn in nieuwe situaties of in contacten met personen die ze minder goed kennen. Dit is volstrekt normaal en over het algemeen groeien kinderen over hun verlegenheid heen.

Wanneer het kind er zelf geen last van heeft, is het onnodig verdere stappen hierin te ondernemen. Je mag er gerust in zijn dat het slechts een fase is waar het kind overheen groeit. Hoe minder jij je zorgen maakt, hoe geruster je kind is dat het slechts een periode is binnen zijn ontwikkeling.

Daarnaast zijn er mensen die eerder introvert of meer extravert zijn. Allen even goed. Kinderen die meer verlegen zijn, hebben andere talenten dan kinderen die minder verlegen zijn.

Indien je kind zelf last heeft van zijn verlegenheid of het er onder lijdt, kan het zinvol zijn het te helpen mondiger te worden op sociaal vlak. Binnen kindercoaching gaan we minder op zoek naar de oorzaak van de verlegenheid. We gaan wel op zoek naar hoe het kind sociaal moediger kan worden.

Hierbij zetten we kleine stapjes waarin je kind successen ervaart en meer vertrouwen krijgt in de omgang met vreemde mensen en situaties. Hierdoor zal het vanzelf minder verlegen worden.

Onthoud wel: een introvert kind zal nooit extravert worden. Aanvaarden dat ieder goed is zoals deze is, blijft een eerste stap.