Spreekangst kinderen

spreekangst kind

Kinderen met spreekangst hebben schrik om te spreken in vreemde situaties of bij vreemde personen. Spreekangst kan zich voordoen wanneer een kind bv een presentatie dient te geven voor een groep of wanneer het dient te spreken in andere sociale situaties dan de thuissituatie.

In het eerste geval wordt dit ook wel eens presentatieangst genoemd. Het kind heeft schrik zich te presenteren of voor te stellen omdat het bang is voor het oordeel van anderen. Het twijfelt of het wel slim, leuk of goed genoeg is. Wanneer het kind uit deze situatie gehaald wordt, spreekt het weer normaal tegen verschillende personen.

Wanneer kinderen over het algemeen weinig tot niet spreken, wordt dit ook wel eens aangeduid met de term selectief mutisme. Hiermee bedoelen we dat het kind vooral in de vertrouwde thuissituatie spreekt (soms slechts met één persoon) en op school of in andere contexten niets zegt.

In beide gevallen is het belangrijk in kleine stapjes te werken naar meer sociale moed. Indien jouw kind last heeft van selectief mutisme is het nodig dat het zich op één of andere manier verstaanbaar kan maken bv via schrijven, spel of met materiaal vooraleer een coachtraject kan worden gestart.