Perfectionisme kinderen

perfectionisme kinderen

Perfectionisme is het streven naar perfectheid. Perfectheid is echter onmogelijk te bereiken hierdoor zorgt het streven ernaar voor veel stress. Kinderen die perfectionistisch zijn aangelegd willen alles perfect doen en kunnen. Ze vinden het moeilijk te aanvaarden dat zaken mislukken. Hierdoor raken ze soms gefrustreerd, bang, boos, verdrietig, …

Het kan zijn dat ze eerder teruggetrokken raken of een laag zelfbeeld ontwikkelen vanuit het idee dat ze niets kunnen, nergens in slagen of nooit iets kunnen leren.

Kinderen die last hebben van perfectionisme dienen te leren dat fouten maken bij het leven hoort en mislukkingen leren aanvaarden.

Ze dienen als het ware te leren door een andere bril naar een situatie te kijken.

Coaching perfectionisme kinderen

Vanuit de theorie van de groeimindset gaan we de voordelen van het maken van fouten onderzoeken en samen met het kind op zoek naar hoe het anders met fouten maken kan omgaan.