oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie: een relatief nieuwe visie op hulpverlening (2020)

Oplossingsgerichte therapie of Solution focused therapy is een vorm van gesprekstherapie waarbij het denken in oplossingen de plaats inneemt van het denken in problemen.
Het werd in de jaren 1980 ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in Amerika. In België kreeg het, door dr Luc Isebaert, Dr Myriam Lefevere de ten Hove en vele anderen, vorm binnen het Brugs Model.

Hoe ontstond de visie van de oplossingsgerichte therapie?

Gezien deze therapievorm omstreeks 1980 ontstaan is, kunnen we stellen dat ze nog vrij jong is ten opzichte van andere therapeutische zienswijzen. Toch is het onjuist te stellen dat ze nog in haar kinderschoenen staat.

De ontwikkelaars van deze therapievorm voerden jarenlang onderzoek naar wat werkt binnen een therapeutisch proces. Hierbij richtten zij hun aandacht naar:

  • Wat gewenst wordt (in plaats van het probleem)
  • Hoe deze gewenste situatie er uit ziet
  • Wat nu reeds werkt (al is het maar een klein beetje)
  • Welke kleine, volgende, stap iemand kan zetten om verandering verder mogelijk te maken

Door deze manier van kijken en denken ontstond het nieuwe model waarbij men een probleem meer in oplossingen benadert dan vanuit een probleemfocus.

Doorheen de jaren vond het oplossingsgericht werken zijn weg naar tal van sectoren waar mensen samenwerken zoals onder andere het onderwijs, de zorgsector, financiële sector, communicatie …

Is oplossingsgerichte therapie probleemfobisch?

Een foutieve denkwijze is dat men binnen het oplossingsgericht denkkader niet over problemen mag, of kan, praten. Deze veronderstelling wordt vaak naar voor gehaald door mensen die minder goed, of niet, bekend zijn met het oplossingsgericht werken.

Binnen een oplossingsgericht gesprek wordt meer dan voldoende ruimte gelaten voor de verkenning van jouw probleem. Je krijgt de tijd en ruimte om je verhaal te schetsen en je struikelblokken in kaart te brengen. 

Van daaruit wordt vervolgens gezocht naar een gewenst doel voor de toekomst. Wanneer jij op gesprek komt, ga ik er vanuit dat je een bepaald doel hebt dat je wilt bereiken. Een wens, een droom en hoop voor de toekomst. Deze vraag gaan we verder analyseren en verkennen. Want dit is immers waar jij stap voor stap naartoe wilt groeien.

Waar wordt binnen oplossingsgerichte therapie vooral focus op gelegd?

Een te simpele conclusie is dat men binnen de oplossingsgerichte therapie op zoek gaat naar oplossingen. Enerzijds is het wel waar dat we binnen een traject graag vooruitgang zien. Als jij niet op zoek was naar een oplossing van een probleem, zou je niet op zoek gaan naar professionele hulp om hier een uitweg in te vinden. Dus ja, we gaan samen op zoek naar oplossingen, maar is dit uiteindelijk niet het einddoel van elke andere therapievorm?

Het is niet zo dat oplossingen zomaar worden aangereikt. Binnen het oplossingsgericht werken gaan we ervan uit dat jij de expert bent van jouw leven. Vanuit de ervaring die je reeds eerder op deed in de omgang met een probleem, kan jij je bewust worden van je krachtbronnen welke helpend kunnen zijn bij het zoeken naar eigen oplossingen. 

In een oplossingsgericht gesprek wordt vooral aandacht gericht op sterktes en hulpbronnen. We kijken niet zozeer naar ‘Wat gaat er slecht?’ maar eerder naar ‘Wat gaat er binnen alles wat niet zo goed gaat, toch af en toe wat beter’. 

Zo vergroot het oplossingsgericht werken jouw veerkracht en word je meer en meer in je eigen kracht versterkt.

Via een oplossingsgerichte focus kan jij je verbinden met jouw krachten, oplossingstrategieën en successen uit het verleden. Er gaat geen energie verloren aan probleemanalyses, lange probleembeschrijvingen of het zoeken naar oorzaken. Hierdoor werkt een oplossingsgericht traject positieve energie in de hand.

Dit maakt oplossingsgerichte therapie meer dan enkel een therapievorm, het is eerder een manier van in het leven staan.

Wil je graag samen op weg?

Ben je op zoek naar iemand die jou, of je kind, in zijn groeiproces kan ondersteunen? Neem dan eens een kijkje op de website van de praktijk en ontdek wat Yoeka voor jou kan betekenen. Of plan je afspraak voor een gesprek.

Yoeka biedt oplossingsgerichte therapie voor kinderen (vanaf 7 jaar), jongeren en volwassenen bij angst- en stress gerelateerde klachten. En loopbaanbegeleiding met loopbaancheques erkend door VDAB.

Plan een afspraak

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op via onderstaand formulier. Of stel ze aan Charlotte de mot onze chatbot.

    wpChatIcon
    error: Content is protected !!