Angst bij kinderen

angst bij kinderen

Kind met angst

Het denkvermogen van kinderen tussen 7 en 12 jaar ontwikkelt zich verder waardoor ze beter over situaties kunnen nadenken en reflecteren. Hierdoor verandert de inhoud van datgene waarover men angstig is omdat men beter het verschil leert herkennen tussen fantasie en werkelijkheid. Hierdoor nemen angsten in zekere mate af in frequentie en intensiteit.

Toch leven we nooit helemaal zonder angst. Het maakt deel uit van ons leven. Evolutionair gezien zijn de hersenen zo opgebouwd dat ze makkelijk aandacht besteden aan situaties welke mogelijk bedreigend kunnen zijn. Van hieruit kan onze angstrespons makkelijk in gang gezet worden. Eens deze respons getriggerd wordt, heeft die de neiging te blijven bestaan zolang je geen doelbewuste acties onderneemt om deze respons te overwinnen.

Doordat kinderen vanaf 7 jaar de piekervaardigheid ontwikkelen, zijn ze in staat meer na te denken over het leven. Van hieruit ontstaat dan soms angst voor ongelukken, ziekte, dood, gescheiden worden van belangrijke anderen, ontvoering…

Daarnaast kan men angstig zijn voor katten, honden, de tandarts, de dokter….

Coaching angst bij kinderen

Binnen kindercoaching gaan we samen aan de slag om deze angsten te overwinnen.

Hierbij concentreer ik me minder op de angst en de oorzaak ervan, wel op hoe het kind kan leren met zijn angsten om te gaan of anders: hoe het kind zijn moedkrachten kan versterken.