8 basis emoties bij kinderen

emoties bij kinderen

Emotieregulatie bij kinderen

Net als volwassenen ervaren kinderen verschillende emoties. In totaal onderscheiden we 8 basisemoties, zijnde: verdriet, angst, woede, vreugde, schaamte, liefde, walging en verbazing. 

Wisselende emoties bij kinderen

Gedurende de dag wisselen deze gevoelens zich steeds af. Dat is heel normaal en eigen aan de mens. 

Bij kinderen kunnen emoties soms heel snel wisselen. Zo kunnen ze het ene moment erg vrolijk zijn, waarop ze plots boos of angstig worden. Hiervoor is voor ons volwassenen niet altijd een aanleiding aan te duiden of soms vinden we de reactie niet in verhouding staan met het gedrag.

Het is normaal dat kinderen meer moeite hebben met het onder controle houden van hun emoties. Soms lijkt het wel of ze één ongecontroleerde brok emotie zijn. Dit komt omdat het gebied in de hersenen dat de emoties controleert pas rijp is rond de leeftijd van 25 jaar. Vanaf dan zijn de hersenen pas helemaal volgroeid en klaar om emoties onder controle te houden.

Al is het feit dat de hersenen nog moeten groeien geen excuus om eventueel ongewenst gedrag te vertonen. Het is nuttig om tijdig te beginnen oefenen met het op een prettige manier uiten van emoties. De hersenen leren door herhaling. Dus hoe meer je iets oefent, hoe beter je hier in wordt. Wanneer je kind reeds op jonge leeftijd leren hoe het op een handige manier met zijn emoties kan omgaan, hoe makkelijker het op latere leeftijd zal zijn om zijn emoties op een fijne manier te uiten.

Gevoelens op een gepaste manier leren uiten

Soms kan het gebeuren dat kinderen hun gevoelens op een eerder onhandige manier uiten. Zo gaan ze bv slaan en schoppen als ze boos zijn, zich terugtrekken wanneer ze zich verdrietig voelen enz.

Van de 8 basis emoties zijn vooral angst, boosheid, verdriet en schaamte gevoelens welke wel eens een negatieve invloed kunnen hebben op kinderen. Ze zijn zoekende hoe ze hier op een handige manier mee om kunnen gaan. Wanneer ze een oplossing hebben gevonden die werkt in een bepaalde context, gaan ze dit gedrag herhalen.

Bijvoorbeeld: Stan* wordt wel eens gepest op school. Op een bepaald ogenblik slaat hij het andere kind vanuit impulsiviteit. Het andere kind schrikt hier zo van dat het in de toekomst ervan afziet om Stan nog te pesten. Omdat het een goede oplossing blijkt voor het probleem waar Stan mee te maken had, is de kans groot dat hij dit gedrag in de toekomst verder gaat herhalen.

Wanneer kinderen hun gevoelens op een onhandige manier uiten, is het belangrijk dat ze tijdig leren om op zoek te gaan naar andere oplossingen die ook werken en handiger zijn dan de oplossing die ze op dat ogenblik reeds gevonden hebben.

Op zoek naar handige oplossingen

Binnen kindercoaching gaan we op zoek naar handvatten om kinderen te leren hun gevoelens op een andere of handige manier te uiten.

In eerste instantie gaan we altijd kennismaken. Dit zorgt ervoor dat het kind went aan mijn persoonlijkheid en de omgeving. Daarna kunnen we samen op zoek gaan naar het eigenlijke probleem en brengen dit verder in kaart.

De zoektocht naar een onderliggend probleem kan soms een uitdaging zijn. Zoals bv boosheid kan veel onderliggende redenen hebben zoals angst, verdriet, honger ….

Wanneer we zicht hebben op de onderliggende oorzaak of het probleem waarvoor het onhandige gedrag een oplossing is (zoals bv reactie op pestgedrag zoals hierboven in het voorbeeld), gaan we samen zoeken naar nieuwe oplossingen om met die gevoelens of dat probleem om te gaan. 

Vanaf het ogenblik dat we nieuwe oplossingen gevonden hebben die handiger zijn om met bepaalde gevoelens om te gaan, is het tijd om te gaan oefenen en te kijken wat werkt en haalbaar is binnen de gestelde context.

*Naam is fictief gekozen