De voordelen van online coaching?

*Je gaat met je vraag aan de slag op een eigen gekozen moment op eender welke plaats.

* Het traject wordt op maat opgesteld afhankelijk van jouw vraag en noden.

* Tijdens het traject krijg je ondersteuning in een veilige mailomgeving.

* Indien gewenst, kan je tijdens een traject flexibel overschakelen naar een Skype of life gesprek.

* Wanneer jij het gevoel hebt dat je weer alleen verder kunt, kan je het traject zonder verdere verplichtingen stopzetten.

* Je dient pas te betalen als je jouw antwoorden op de reflectievragen hebt doorgestuurd en een volgend pakket wenst te ontvangen.

Werkwijze

Een online coachtraject start met een kennismaking. In dit onderdeel kijk je vanuit helikopterperspectief naar jezelf en je probleem. Deze informatie stuur je naar mij door. Op maat hiervan maak ik een eerste bundel reflectievragen en stel ik bijkomende vragen ter vervollediging dit pakket.

Jouw antwoorden op deze reflectievragen, mail je mij opnieuw door en in antwoord daarvan maak ik opnieuw een aantal vervolgvragen. Net zolang tot een pakket is afgewerkt. Zo wordt het traject telkens verder en verder opgebouwd. Een traject duurt tot jij het gevoel hebt dat je weer alleen verder kan.

Je kan een online traject vergelijken met een op maat aangepast zelfhulpboek dat je stap voor stap verwerkt.

Standaard wordt een online coachtraject via mail gestart. Indien tijdens een traject blijkt dat je nood hebt aan gesprek, kan dit via Skype of life contact ingepland worden.

Om het aanbod op maat aangepaste trajecten te kunnen blijven garanderen, worden er slechts een beperkt aantal pakketten per week aangeboden.

Ik richt me vooral op klachten die te maken hebben met angst of stress zoals bvb

 

Wil je meer weten over hoe coaching verloopt bij een welbepaald probleem? Klik dan op één van bovenstaande termen en je wordt omgeleid naar een pagina met meer uitleg 

(Deze pagina’s zijn nog in opbouw. Geen pagina voor de term die je zoekt? Nog even geduld dan, hier wordt aan gewerkt.)

Deze lijst is onvolledig en eerder een indicatie van problemen waarvoor je bij mij terecht kan. Heb je last van een ander, gelijkaardig, probleem dat niet in de lijst voorkomt? Neem gerust contact op.

Tarieven

KENNISMAKINGSPAKKET

25€/PAKKET

 

Dit pakket bevat een bundel coachvragen die qua verwerkingstijd en inspanning ongeveer gelijk zijn aan één life gesprek. 

Het bestaat uit een eerste kennismaking met jezelf. Je bekijkt jezelf en je vraag vanuit een ander perspectief. Daarnaast formuleer je een doel waaraan je wilt werken binnen je coachtraject. 

Nadat je dit pakket verwerkt en ingestuurd hebt, kan je aangeven of je een coachtraject wilt starten en een volgend pakket aankopen. 

COACHPAKKET

40€/PAKKET

 

Een coachpakket bestaat uit een bundel op maat samengestelde vragen die qua verwerkingstijd en inspanning ongeveer gelijk zijn aan één life gesprek. 

Na het bepalen van je gewenste doel ga je aan de slag met verschillende reflectievragen en oefeningen welke op maat worden opgesteld volgens de visie van het oplossingsgericht werken. Nadat je een pakket hebt verwerkt en ingestuurd, kan je aangeven of je het traject wilt verder zetten en een volgend pakket wilt aankopen.

Nog vragen?

Neem dan contact op via de contactgegevens of via onderstaand contactformulier.