Hoe verloopt coaching bij hyperventilatie?

Vooreerst gaan we via een gesprek verkennen hoe je probleem juist verloopt. Je hebt reeds bewezen dat je jouw hyperventilatie onder controle kan krijgen, want in heel veel situaties adem je gewoon zonder erover na te denken. Daarom gaan we op een oplossingsgerichte manier kijken naar de manier waarop jij met je hyperventilatie omgaat. Ook geef ik uitleg over hoe hyperventilatie ontstaat en waar het in oorsprong vandaan komt. 

 

Daarna gaan we verkennen hoe jij je hyperventilatie kan overwinnen en er opnieuw controle over kan krijgen.

Via de knop ‘lees verder’ kom je meer te weten over:

  • Wat hyperventilatie juist is
  • De symptomen bij hyperventilatie
  • De mogelijke oorzaken van hyperventilatie
  • Wat chronische hyperventilatie is en hoe het ontstaat
  • Wanneer je best een dokter raadpleegt
  • Tips om met je hyperventilatie om te gaan
  • Waarom bepaalde oefeningen voor jou niet werken