Charlotte de mot

in staat tot

We zijn vaak tot meer in staat dan we zelf weten of beseffen. Soms zien we onze kwaliteiten of talenten niet en vinden het maar normaal dat we bepaalde zaken kennen of kunnen. Toch is het bijzonder wat jij allemaal kent en kunt. Daarnaast saboteren we onszelf vaak om verder te groeien. Deze zelf sabotage ontstaat vanuit angst. Angst voor wat mogelijk is, angst door bepaalde ingesleten patronen… Indien je langzaam los kan komen van deze angst, zal je zien dat je tot meer in staat bent dan je zelf ooit voor mogelijk achtte. 😱🤯😒😏👣👣👣😊🤩