Charlotte de mot

gelukkig of tevreden

 

Streven naar het grote geluk. Het is iets wat velen van ons voor ogen hebben en willen. Vaak hebben we door dit streven het gevoel dingen te missen, niet echt gelukkig te zijn. En hierdoor verliezen we kleine dingen, waar we best wel tevreden over zijn, uit het oog. Om ons beter te voelen is het fijn meer oog te hebben voor deze kleine tevreden momentjes en te beseffen dat zij allen samen juist datgene vormen wat ons grote geluk is. 🤩🥰