Charlotte de mot

over mezelf denken

Vaak maken we ons zorgen over hoe andere mensen over ons denken, hoe we over komen bij anderen. Dit houdt onze gedachten soms lange tijd bezig. Om jezelf graag te zien, is het onbelangrijk hoe anderen over jou denken. Daarnaast zeggen deze zorgen vaak meer over hoe we over onszelf denken. Een ander feit is dat mensen meestal minder over ons denken dan dat wij denken. En vanuit voorgaande kunnen we ook besluiten dat als mensen toch iets over je denken, ze meestal over zichzelf aan het denken zijn via jou. Tracht daarom zo veel mogelijk vanuit liefde en positiviteit over anderen te denken daar help je ook jezelf veel mee vooruit. 🙈🧠😳🤯🤔🤨☺️🥰

Charlotte de mot

De mens lijdt vaak 't meest door 't lijden dat hij vreest, doch dat nooit komt dagen

Piekeren – het is iets des mensen. In wezen is piekeren een gezond proces. Je komt voor een probleem. Gaat op zoek naar oplossingen. Je wikt en weegt verschillende oplossingen naast elkaar af. En uiteindelijk neem je een beslissing om voor de meest logische en haalbare oplossing te gaan.

Soms gebeurt het dat we vastraken in ons gepieker. Dat we gaan doemdenken en ons ‘als … dan…’ scenario’s voorstellen. Deze gedachten creëren angsten, onzekerheid en stress.

In praktijk blijkt ook vaak dat deze gedachten op dat ogenblik onnodig zijn. Veelal verloopt de werkelijkheid anders dan men vreesde. En lijkt na afloop van een stresserende gebeurtenis alles weer wel te zijn meegevallen. 

Heb jij last van doemdenken? Ga dan eens na hoeveel van je angstige gedachten uiteindelijk ooit werkelijkheid zijn geworden? 🤯🧐🤔

 — zich bedachtzaam aan het voelen.