Charlotte de mot

herinneren versus vergeten

Herinneringen zijn rare dingen. Ze worden gevormd uit flarden beeld, geur, geluid, dingen die je gevoeld hebt…. Deze stukjes worden opgeslagen in het geheugen en omgevormd tot één beeld. Veel van wat we doen, proeven, voelen, horen of ruiken zijn we snel weer vergeten. Zaken die een speciaal, sterk, gevoel bij ons opwekken, positief of negatief, worden weggeschreven in onze hersenen als herinnering. Aangezien ieder dingen op een andere manier ervaart, herinneren we ons een eenzelfde moment op een verschillende manier. Ook kan het gebeuren dat iemand iets vergeten is en de ander het nog heel goed weet, of denkt te weten, hoe de vork toen aan de steel zat. Van daaruit zijn herinneringen sterk subjectief en kunnen we de juistheid ervan in twijfel trekken. Aangezien herinneringen sterk worden gekleurd door onze emoties, zijn ze niet juist of fout. Eerder een interpretatie van een gebeurtenis. Wat opvalt is dat mensen die vooral via een positieve focus naar het leven kijken, meer positieve herinneringen hebben dan mensen die eerder vanuit een negatieve focus kijken. Logisch misschien en fijn om nog even aan herinnert te worden. 🤔