Charlotte de mot

De mens lijdt vaak 't meest door 't lijden dat hij vreest, doch dat nooit komt dagen

Piekeren – het is iets des mensen. In wezen is piekeren een gezond proces. Je komt voor een probleem. Gaat op zoek naar oplossingen. Je wikt en weegt verschillende oplossingen naast elkaar af. En uiteindelijk neem je een beslissing om voor de meest logische en haalbare oplossing te gaan.

Soms gebeurt het dat we vastraken in ons gepieker. Dat we gaan doemdenken en ons ‘als … dan…’ scenario’s voorstellen. Deze gedachten creëren angsten, onzekerheid en stress.

In praktijk blijkt ook vaak dat deze gedachten op dat ogenblik onnodig zijn. Veelal verloopt de werkelijkheid anders dan men vreesde. En lijkt na afloop van een stresserende gebeurtenis alles weer wel te zijn meegevallen. 

Heb jij last van doemdenken? Ga dan eens na hoeveel van je angstige gedachten uiteindelijk ooit werkelijkheid zijn geworden? 🤯🧐🤔

 — zich bedachtzaam aan het voelen.